Célkitüzéseink

Engedelmeskedni Jézus Missziói parancsának


"Menjetek el, tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28, 18-20)

Az EKME célkitűzései

Missziói parancs

Hogyan valósítja ezt meg az EKME?


Összefogja baráti körbe azokat, akik komolyan veszik Jézus Krisztus akaratát. Ébreszti és erősíti a külmissziói felelősséget a gyülekezetekben és az egyes emberekben.Kenyában önálló projektet tart fenn árva gyermekek és özvegyek segítésére. Bekapcsolódik más, nagyobb missziói szervezetek munkájába.

Hogyan valósítja ezt meg az EKME?

Összefogja baráti körbe azokat, akik komolyan veszik Jézus Krisztus akaratát

Milyen konkrét feladatot vállal jelenleg az EKME?


Fenntartja a Kenyában zajló projektjeit. Hozzájárul egy kongói evangélikus árvaház fenntartásához. Támogatja a Wycliff Bibliafordító Társaság magyar munkatársának szolgálatát Ázsiában.

Az EKME célkitűzései

Konkrét feladatok

EKME a nagyvilágban!

 

"Menjetek el, tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek a nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit paran-csoltam nektek. És íme én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 28, 18-20)

 

Kenya Project

Kongói árvaház

India

EKME

Pápua-Új Guinea

Zimbabwe

Kapcsolat a Bajor Misszióval

Emlékezetes
Pillanatok.

  Misszói tevékenységeink.

  Kenya - Gyermekétkeztetés

  35 árva gyerek napi egyszeri étkeztetése

  Kenya - Pártfogói támogatás

  A pártfogolt gyerekek lehetőséget kapnak arra, hogy iskolába járjanak, és reménykedjenek egy jobb jövőben.

  Szigetiék Indiában

  A Szigeti család indiai szolgátáról hamarosan beszámolunk itt.

  Kenya - Özvegyasszonyok támogatása

  Az özvegyasszonyok nem csak kapnak, hanem adnak is.

  Segíts minket

  1%-oddal

  A civil szervezeteknek adott egyszázalék mellett felajánlhatod adód másik egy százalékát is az egyházak társadalmi szolgálatának támogatására. Ezzel a rendelkezéseddel még egyszer támogathatod embertársaidat! 

  Magyarországi Evangélikus Egyház, technikai szám: 0035

   

  {{= it.month }}
  {{~it.daysOfTheWeek :day:index}}
  {{= day }}
  {{~}}
  {{~it.days :day:index}}
  {{= day.day }}
  {{~}}

  Hírlevél  Írjon nekünk